Elektromotor 3,0KW- 400V- 1500U/Min- B5

Preis auf Anfrage